​​​​​​​​​​​PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM  
Bên cạnh Liên Hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các
Tổ chức Quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ​

30, Chemin des Corbillettes, 1218 Grand-Saconnex, Genève
Tel: (4122) 799 1400, Fax: (41 22) 798 0724, E-mail: geneva@mofa.gov.vn​​​

DANH SÁCH

CHỨC DANH

ĐS. Lê Thị Tuyết Mai 

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn

Ông Cung Đức Hân

Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn

Ông Lê Đình Bá

Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn

Ông Nguyễn Hà Huế

Tham tán

Ông Hoàng Văn Phương

Tham tán

Bà Nguyễn Minh Phương

Tham tán​

Ông Lê Ngọc Lâm

Tham tán

Ông Đặng Tài An Trang

Tham tán

Phạm Thị Hà Trang

Bí thư thứ​ nhất

Ông Nguyễn Minh Tuyến

Bí thư thứ nhất

Bà Đỗ Thị Thủy

Bí thư thứ nhất

Bà Phạm Hương Giang

Bí thư thứ nhất

Ông Nguyễn Khánh Toàn

thư thứ nhất

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Bí thư thứ hai

​Ông Phạm Văn Trung​

​Bí thư thứ hai​

Bà Phạm Diệu My

Bí thư thứ ba​​

​Ông Nguyễn Xuân Kiên​

​Bí thư thứ ba

Ông Nguyễn Trường Quân

​Tùy viên

 

Updated: 6.2023​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​