​​PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM  
Bên cạnh Liên Hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các
Tổ chức Quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ​

30, Chemin des Corbillettes, 1218 Grand-Saconnex, Genève
Tel: (4122) 799 1400, Fax: (41 22) 798 0724, E-mail: geneva@mofa.gov.vn​​​

DANH SÁCHCHỨC DANHĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
ĐS. Lê Thị Tuyết Mai Đại sứ, Trưởng Phái đoàn
0227991401; 
maituan1983@gmail.com 
Bà Nguyễn Phương AnhTham tán Công sứ,
Phó Trưởng Phái đoàn
0227991402; phuonganh.mofa@gmail.com
Ông Lê Đình BáTham tán Công sứ,
Phó Trưởng Phái đoàn
0227887023;
ledinhba@gmail.com
Bà Nguyễn Chi MaiTham tán0227991415;
mainc@moit.gov.vn
Ông Tô Việt ChâuTham tán0227991412;
tovietchau@yahoo.com
Ông Hoàng Văn PhươngTham tán0227991414; hoangphuong2110@gmail.com
Ông Đỗ Đình LươngTham tán0227991416; dodinhluong@yahoo.com
Ông Bùi Hoàng Long Bí thư thứ nhất0227991406; buihoanglong2017@gmail.com
Ông Vũ Trường GiangBí thư thứ nhất0227991403;
truonggiangvt@yahoo.com
Bà Nguyễn Thị Tường VânBí thư thứ hai0227991406; nguyenvan.mofa@gmail.com
Ông Nguyễn Như VũBí thư thứ hai0227991413; nguyennhuvu136@gmail.com
Ông Đào NguyênBí thư thứ hai0227881974;
nguyennoip@gmail.com
Bà Nguyễn Khánh VânBí thư thứ hai
0227991417; 
vannk.hn@gmail.com
Ông Lê Quang BìnhBí thư thứ ba0227991407;
lqbinhgeneva@gmail.com​ 
Ông Đinh Quang MinhBí thư thứ ba0227991404; quangminh.j@gmail.com
Ông Nguyễn Luận Quốc AnhBí thư thứ banguyenluanquocanh2208@gmail.com

 
Updated: 02.2020

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​