​​​​​
Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hiệp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

Địa chỉ: 30 Chemin des Corbillettes, 1218 Grand-Saconnex,Geneva, Switzerland​

Điện thoại: 022 799 14 00 or 022 798 24 85

​Fax: 022 798 07 24

Email: gen​eva@mofa.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​